Navigácia

Hospodárenie mesta 2022

Názov prílohy Odkaz
Hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2022 Stiahnuť
1Schválený záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2022 Stiahnuť
2Príjmy za rok 2022 Stiahnuť
3Výdavky za rok 2022 Stiahnuť
4Programový rozpočet 2022 Stiahnuť
5Čerpanie program rozpočtu za rok 2022 Stiahnuť
6Stanovisko hl kontrolóra Stiahnuť