Poslanci mestského zastupiteľstva

foto

MUDr. Andrej Novák

Mierová 9, 059 01 Spišská Belá
novak@spisskabela.sk

foto

Mgr. Branislav Zibura

Slnečná 37, 059 01 Spišská Belá
zibura@spisskabela.sk

foto

Daniela Deptová

Nová 29, 059 01 Spišská Belá
deptova@spisskabela.sk

foto

Gabriel Gemza

Slnečná 16, 059 01 Spišská Belá
gemza@spisskabela.sk

foto

Ján Halčin

Slnečná 64, 059 01 Spišská Belá
halcin@spisskabela.sk

foto

Jozef Kuna

1.mája 15, 059 01 Spišská Belá
kuna@spisskabela.sk

foto

Ing. Lukáš Hotary

Letná 61, 059 01 Spišská Belá
hotary@spisskabela.sk

foto

Mgr. Marta Britaňáková

Zimná 22, 059 01 Spišská Belá
britanakova@spisskabela.sk

foto

Maroš Vaverčák

Osloboditeľov 3, 059 01 Spišská Belá
vavercak@spisskabela.sk

foto

Bc. Peter Novajovský

Petzvalova 48, 059 01 Spišská Belá
novajovsky@spisskabela.sk

foto

Peter Tetemonte

Ladislva Medňaského 24, 059 01 Strážky
tetemonte@spisskabela.sk

Názov prílohy Odkaz
Právne postavenie MsZ Stiahnuť
Právne postavenie poslancov MsZ Stiahnuť
Rokovací poriadok MsZ Stiahnuť
Zásady odmeňovania poslancov MsZ Stiahnuť
Oznámenia
X