Hospodárenie mesta 2014

Názov prílohy Odkaz
Audit účtovnej závierky za 2014 Stiahnuť
Audit výročnej správy za 2014 Stiahnuť
Príjmy mesta za 2014 Stiahnuť
Programový rozpočet plnenie 2014 Stiahnuť
Stanovisko HK k záv. účtu mesta za 2014 Stiahnuť
Výdavky mesta za 2014 Stiahnuť
Záverečný účet a výročná správa mesta 2014 Stiahnuť
Menu
Oznámenia
X