Navigácia

Hospodárenie mesta 2014

Názov prílohy Odkaz
Audit účtovnej závierky za 2014 Stiahnuť
Audit výročnej správy za 2014 Stiahnuť
Príjmy mesta za 2014 Stiahnuť
Programový rozpočet plnenie 2014 Stiahnuť
Stanovisko HK k záv. účtu mesta za 2014 Stiahnuť
Výdavky mesta za 2014 Stiahnuť
Záverečný účet a výročná správa mesta 2014 Stiahnuť