Navigácia

Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá

Zmeny a doplnky č. 2 sú účinné od 18. marca 2017

Názov prílohy Odkaz
2ab_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_n Stiahnuť
2b_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_s Stiahnuť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_n Stiahnuť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2_s Stiahnuť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnuť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnuť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnuť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnuť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2_n Stiahnuť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2_s Stiahnuť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_n Stiahnuť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_s Stiahnuť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_n Stiahnuť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2_s Stiahnuť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnuť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnuť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnuť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnuť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_n Stiahnuť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2_s Stiahnuť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnuť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnuť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnuť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnuť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_n Stiahnuť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2_s Stiahnuť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnuť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnuť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnuť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnuť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_n Stiahnuť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2_s Stiahnuť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnuť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnuť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnuť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnuť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_n Stiahnuť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2_s Stiahnuť