Hlavný kontrolór
Ing. Slávka Tomalová

Telefón
+421 917 477 288

E-mail
tomalova@spisskabela.sk

Adresa
Mestský úrad Spišská Belá
Petzvalova 18
SpišskáBelá
059 01

Oznámenia
X