Hlavný kontrolór
Ing. Slávka Tomalová

Telefón
052 / 4680503

E-mail
tomalova@spisskabela.sk

Adresa
Mestský úrad Spišská Belá
Petzvalova 18
SpišskáBelá
059 01

Kancelária
č.16

Oznámenia
X