Navigácia

Hospodárenie mesta 2017

Názov prílohy Odkaz
Príjmy rozpočtu 2017 Stiahnuť
Výdavky rozpočtu 2017 bez RO Stiahnuť
Výdavky rozpočtu 2017 Stiahnuť
Program plnenie R Stiahnuť
Správa audítora Stiahnuť
Stanovisko HK k ZÚ Stiahnuť
Výročná správa 2017 Stiahnuť
Záverečný účet mesta 2017 Stiahnuť