Navigácia

Hospodárenie mesta 2016

Názov prílohy Odkaz
audit účtovnej závierky za 2016 Stiahnuť
Audit výročnej správy za 2016 Stiahnuť
Príjmy mesta za 2016 Stiahnuť
Programový rozpočet mesta - plnenie za 2016 Stiahnuť
Stanovisko HK k záverečnému účtu mesta za 2016 Stiahnuť
Výdavky mesta za 2016 Stiahnuť
Výročná správa mesta za 2016 Stiahnuť
Záverečný účet mesta za 2016 Stiahnuť