Navigácia

Hospodárenie mesta 2018

Názov prílohy Odkaz
1.Záverečný účet mesta 2018 Stiahnuť
2.Výročná správa 2018 Stiahnuť
3.Príjmy 2018 Stiahnuť
4.Výdavky 2018 Stiahnuť
5.Výdavky 2018 bez RO Stiahnuť
6.Programový rozpočet2018 Stiahnuť
7.Audít2018 Stiahnuť
8.Stanovisko k záv. účtu 18 Stiahnuť