Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov MsZ za rok 2019

 

Názov prílohy Odkaz
Gabriel Gemza Stiahnuť
Ing. Ján Svocák Stiahnuť
Ing. Sylvia Slavkovská Stiahnuť
Jaroslav Bachleda Stiahnuť
JUDr. Štefan Bieľak Stiahnuť
Maroš Vaverčák Stiahnuť
Mgr. Branislav Zibura Stiahnuť
Mgr. Marta Britaňáková Stiahnuť
MUDr. Andrej Novák Stiahnuť
Peter Tetemonte Stiahnuť
Daniela Deptová Stiahnuť
Menu