Navigácia

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov – poslancov MsZ za roky 2019, 2020, 2021

 

Názov prílohy Odkaz
Ľubomír Šmindák 2021 Stiahnuť
Ing. Lukáš Hotáry 2021 Stiahnuť
Ing. Ján Poliak 2021 Stiahnuť
Ján Matava 2021 Stiahnuť
František Gallik 2021 Stiahnuť
Ing. Ján Svocák, PhD. 2021 Stiahnuť
Ing. Ján Svocák 2020 Stiahnuť
Ing. Ján Svocák 2019 Stiahnuť
Jaroslav Bachleda 2021 Stiahnuť
Jaroslav Bachleda 2020 Stiahnuť
Jaroslav Bachleda 2019 Stiahnuť
JUDr. Štefan Bieľak 2021 Stiahnuť
JUDr. Štefan Bieľak 2020 Stiahnuť
JUDr. Štefan Bieľak 2019 Stiahnuť
Maroš Vaverčák 2021 Stiahnuť
Maroš Vaverčák 2020 Stiahnuť
Maroš Vaverčák 2019 Stiahnuť
Mgr. Branislav Zibura 2021 Stiahnuť
Mgr. Branislav Zibura 2020 Stiahnuť
Mgr. Branislav Zibura 2019 Stiahnuť
Mgr. Marta Britaňáková 2021 Stiahnuť
Mgr. Marta Britaňáková 2020 Stiahnuť
Mgr. Marta Britaňáková 2019 Stiahnuť
Ing. Sylvia Slavkovská 2021 Stiahnuť
Ing. Sylvia Slavkovská 2020 Stiahnuť
Ing. Sylvia Slavkovská 2019 Stiahnuť
MUDr. Andrej Novák 2021 Stiahnuť
MUDr. Andrej Novák 2020 Stiahnuť
MUDr. Andrej Novák 2019 Stiahnuť
Gabriel Gemza 2021 Stiahnuť
Gabriel Gemza 2020 Stiahnuť
Gabriel Gemza 2019 Stiahnuť
Peter Tetemonte 2021 Stiahnuť
Peter Tetemonte 2020 Stiahnuť
Peter Tetemonte 2019 Stiahnuť
Daniela Deptová 2021 Stiahnuť
Daniela Deptová 2020 Stiahnuť
Daniela Deptová 2019 Stiahnuť