Navigácia

Rozpočet mesta 2023

Názov prílohy Odkaz
1Schválený rozpočet na rok 2023 Stiahnuť
2 Príjmy 2023 Stiahnuť
3 Výdavky 2023 Stiahnuť
4Schválený programový rozpočet podľa položiek na rok 2023 Stiahnuť
5Programový rozpočet ciele a uk 2023 Stiahnuť
6Stanovisko hlavnej kontrolórky Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 1-2023 MsZ Stiahnuť
Úprava č 1_2023 Stiahnuť