Navigácia

Rozpočet mesta 2023

Názov prílohy Odkaz
1Schválený rozpočet na rok 2023 Stiahnuť
2 Príjmy 2023 Stiahnuť
3 Výdavky 2023 Stiahnuť
4Schválený programový rozpočet podľa položiek na rok 2023 Stiahnuť
5Programový rozpočet ciele a uk 2023 Stiahnuť
6Stanovisko hlavnej kontrolórky Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 1-2023 MsZ Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 2-2023 MsZ Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 3-2023 MsZ Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 4-2023 MsZ Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 5-2023 MsZ Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 6-2023 MsZ Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 7-2023 MsZ Stiahnuť
rozpočtové opatrenie 8-2023 MsZ Stiahnuť
Úprava č 1_2023 Stiahnuť
Úprava č 3_2023 Stiahnuť
Úprava č 2_2023 Stiahnuť
Úprava č 4_2023 Stiahnuť
Úprava č 5_2023 Stiahnuť
Úprava č 6_2023 Stiahnuť
Úprava č 7_2023 Stiahnuť
Úprava č 8_2023 Stiahnuť
rozpočtové opatrenie primátor 1-2023 Stiahnuť
rozpočtové opatrenie primátor 2-2023 Stiahnuť
rozpočtové opatrenie primátor 3-2023 Stiahnuť
rozpočtové opatrenie primátor 4-2023 Stiahnuť
rozpočtové opatrenie primátor 5-2023 Stiahnuť
rozpočtové opatrenie primátor 6-2023 Stiahnuť