Navigácia

Rozpočet mesta 2013

Názov prílohy Odkaz
Plnenie programového rozpočtu mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnuť
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnuť
Záverečný účet a výročná správa mesta Spišská Belá za rok 2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 13_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 12_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 11_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 10_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 9_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 8_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 7_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 6_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 5_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 4_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 3_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2013 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2013 Stiahnuť
Plnenie rozpočtu mesta Spišská Belá k 30.06.2013 Stiahnuť
Plnenie rozpočtu príjmov mesta Spišská Belá k 30.06.2013 Stiahnuť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na roky 2013, 2014, 2015 Stiahnuť
Rozpočet príjmov mesta Spišská Belá na roky 2013, 2014, 2015 Stiahnuť