Navigácia

Hospodárenie mesta 2020

Názov prílohy Odkaz
Hospodárenie mesta 2020 Stiahnuť
1Záverečný účet mesta 2020 Stiahnuť
2P za rok 2020 Stiahnuť
3V za rok 2020 Stiahnuť
4Čerpanie rozpočtu za rok 2020 Stiahnuť
5Programový rozpočet 2020 Stiahnuť
6Audítorská_správa_-_Spišská_Belá Stiahnuť
7Stanovisko hl kontrolora Stiahnuť
8Konsolidovaná výročná správa 2020 Stiahnuť
9Audit 2020 Stiahnuť