Kategória: Činnosť kontrolóra

Správa o výsledkoch kontrol 26. 9. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 26. 9. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na...

Správa o výsledkoch kontrol 27. 8. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 27. 8. 2019

Správa z vykonaných kontrol       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí  správu  o  výsledkoch ...

Stanovisko k prijatiu úveru

Stanovisko k prijatiu úveru

S T A N O V I S K O hlavnej  kontrolórky mesta Spišská Belá k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania   V zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z....

Plán kontrol II. polrok 2019

Plán kontrol II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2019   V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov...

Správa o výsledkoch kontrol 27. 6. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 27. 6. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 27. 6. 2019 predložila správu  o  výsledkoch  kontroly ...

Správa o výsledkoch kontrol 30. 5. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 30. 5. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 30. 5. 2019 predložila správu  o  výsledkoch  kontroly ...

Správa o výsledkoch kontrol 25. 4. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 25. 4. 2019

  Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí predložila správu  o  výsledkoch  kontroly  vykonanej na  základe...

Správa o výsledkoch kontrol 28. 3. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 28. 3. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som na zasadnutí mestského  zastupiteľstva dňa 28. 3. 2019 predložila správu  o  výsledkoch  kontroly.  Na ...

Správa o výsledkoch kontrol 31. 1. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 31. 1. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 31. 1. 2019 predložila  správu  o  výsledkoch  kontrol ...

Správa o výsledkoch kontrol 6. 12. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 6. 12. 2018

      Správa z vykonaných kontrol       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí predložila  správu ...

Správa o výsledkoch kontrol 11. 10. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 11. 10. 2018

Správa z vykonaných kontrol   Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol, ktoré som  vykonala...

Správa o výsledkoch kontrol 28. 8. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 28. 8. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som  mestskému  zastupiteľstvu predložila  správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol: kontrola...

Oznámenia
X