Činnosť kontrolóra

Správa o činnosti za rok 2021

  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2021 V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm.…

Plán kontrol na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2022 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Plán kontrol na II. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2021 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Odborné stanovisko k záverečnému účtu

Odborné stanovisko  hlavnej  kontrolórky   k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2020 Záverečným účtom mesta rozumieme súhrnné spracovanie údajov…
Menu