Kategória: Činnosť kontrolóra

Správa o výsledkoch kontrol 30. 5. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 30. 5. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 30. 5. 2019 predložila správu  o  výsledkoch  kontroly ...

Správa o výsledkoch kontrol 25. 4. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 25. 4. 2019

  Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí predložila správu  o  výsledkoch  kontroly  vykonanej na  základe...

Správa o výsledkoch kontrol 28. 3. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 28. 3. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som na zasadnutí mestského  zastupiteľstva dňa 28. 3. 2019 predložila správu  o  výsledkoch  kontroly.  Na ...

Správa o výsledkoch kontrol 31. 1. 2019

Správa o výsledkoch kontrol 31. 1. 2019

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 31. 1. 2019 predložila  správu  o  výsledkoch  kontrol ...

Správa o výsledkoch kontrol 6. 12. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 6. 12. 2018

      Správa z vykonaných kontrol       Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som  mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí predložila  správu ...

Správa o výsledkoch kontrol 11. 10. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 11. 10. 2018

Správa z vykonaných kontrol   Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som predložila  mestskému  zastupiteľstvu  správu  o  výsledku  kontrol, ktoré som  vykonala...

Správa o výsledkoch kontrol 28. 8. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 28. 8. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  som  mestskému  zastupiteľstvu predložila  správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol: kontrola...

Správa o výsledkoch kontrol 28. 6. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 28. 6. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p.  predkladám mestskému  zastupiteľstvu správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného plánu kontrol na I....

Správa o výsledkoch kontrol 17. 5. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 17. 5. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som  predložila mestskému  zastupiteľstvu na jeho zasadnutí dňa 17. 5. 2018  správu  o  výsledku  kontroly ...

Stanovisko k záverečnému účtu 2017

Stanovisko k záverečnému účtu 2017

Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2017   Podľa   § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov som predložila  mestskému zastupiteľstvu...

Správa o výsledkoch kontrol 12. 4. 2018

Správa o výsledkoch kontrol 12. 4. 2018

Podľa ustanovenia  § 18f  ods. 1  písm.  d)  zákona č.  369/1990 Zb.  o  obecnom    zriadení v zn. n.  p. som   predložila  mestskému  zastupiteľstvu  na jeho zasadnutí   správu  o  výsledku  kontroly  vykonanej na  základe schváleného...