Činnosť kontrolóra

Plán činnosti na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2021 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Stanovisko k rozpočtu na rok 2021

Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá k návrhu rozpočtu na rok 2021  s výhľadom na roky 2022 – 2023 V…

Plán činnosti na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2020 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…

Správa o činnosti 2019

S p r á v a o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2019   V súlade s ustanovením…

Plán činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2020 V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1…
Menu