Činnosť kontrolóra

Stanovisko k záverečnému účtu 2017

Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k  záverečnému  účtu  mesta  Spišská  Belá  za  rok  2017   Podľa   § 18f ods. 1 písm. c) zákona…
Menu
Oznámenia
X