Navigácia

Hospodárenie mesta 2019

Názov prílohy Odkaz
1Schválený Záverečný účet mesta 2019 Stiahnuť
2Individuálna výročná správa Mesta Spišská Belá Stiahnuť
3Príjmy za rok 2019 s RO Stiahnuť
4Výdavky 2019 mesto Stiahnuť
5Výdavky za rok 2019 s RO Stiahnuť
6Programový rozpočet 2019 Stiahnuť
7Správa audítora 2019 Stiahnuť
8Stanovisko HK k ZUM 2019 Stiahnuť