Navigácia

Hospodárenie mesta 2021

Názov prílohy Odkaz
Hospodárenie mesta Spišská Belá za rok 2021 Stiahnuť
1 ROZBOR 30.06.2021 Stiahnuť
2 Príjmy k 30.6.2021 Stiahnuť
3 Plnenie rozpočtu za polrok 2021 Stiahnuť
4 Výdavky k 30.06.2021 Stiahnuť
5 Čerpanie rozpočtu k 30062021 Stiahnuť
6 Programový rozpočet 30062021 Stiahnuť