Navigácia

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Sčítanie domov a bytov prebieha od 1.6.2020 do 12.2.2021. Sčítaním sú poverené obce. Po prvýkrát v histórii bez účasti obyvateľov a s využitím existujúcich registrov. Chcete vedieť viac? Kliknite na odkaz: https://www.scitanie.sk/scitanie-domov-a-bytov/zakladne-informacie.

Sčítanie obyvateľov prebieha od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou. Chcete vedieť viac? Kliknite na odkaz: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie.

V čom je SODB 2021 iné?

  • Prvýkrát sa domy a byty sčítajú prostredníctvom obcí
  • Prvýkrát budú využité existujúce registre
  • Výlučne elektronicky
  • Znížená záťaž obyvateľov
  • Najjednoduchšie a najkomplexnejšie sčítanie
  • Jedinečné údaje zo sčítania 2021

Prečítajte si aj ostatné informácie týkajúce sa SODB 2021:

Všetky informácie sú čerpané z oficiálnej webovej stránky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021: https://www.scitanie.sk/.

Sociálne siete Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021:

Informatívne videá k SODB2021:

 

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021. O začatí asistovaného sčítania rozhodol predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov. Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta (tel. 052 / 46 80 522).

Viac informácií na odkaze: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/asistovane-scitanie

Názov prílohy Odkaz
SODB_DL_2_ Leták Stiahnuť
Inzercia_2_A4 Stiahnuť
SODB_DL_Letak Stiahnuť
SODB_Plagat_A4 Stiahnuť
SODB_Inzercia_A4 Stiahnuť
Letak_SODB2021_20200707 Stiahnuť
Tlačová správa - Prešovský kraj Stiahnuť
TS_ESO_9.3.2021 Stiahnuť
SODB_AS_leták_všeobecný Stiahnuť