SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

Sčítanie domov a bytov prebieha od 1.6.2020 do 12.2.2021. Sčítaním sú poverené obce. Po prvýkrát v histórii bez účasti obyvateľov a s využitím existujúcich registrov. Chcete vedieť viac? Kliknite na odkaz: https://www.scitanie.sk/scitanie-domov-a-bytov/zakladne-informacie.

Sčítanie obyvateľov prebieha od 15.2.2021 do 31.3.2021. Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám. Po prvýkrát výlučne elektronicky – sám, na kontaktnom mieste alebo s asistovanou službou. Chcete vedieť viac? Kliknite na odkaz: https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie.

V čom je SODB 2021 iné?

  • Prvýkrát sa domy a byty sčítajú prostredníctvom obcí
  • Prvýkrát budú využité existujúce registre
  • Výlučne elektronicky
  • Znížená záťaž obyvateľov
  • Najjednoduchšie a najkomplexnejšie sčítanie
  • Jedinečné údaje zo sčítania 2021

Prečítajte si aj ostatné informácie týkajúce sa SODB 2021:

Všetky informácie sú čerpané z oficiálnej webovej stránky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021: https://www.scitanie.sk/.

Sociálne siete Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021:

Informatívne videá k SODB2021:

Názov prílohy Odkaz
SODB_DL_2_ Leták Stiahnuť
Inzercia_2_A4 Stiahnuť
SODB_DL_Letak Stiahnuť
SODB_Plagat_A4 Stiahnuť
SODB_Inzercia_A4 Stiahnuť
Letak_SODB2021_20200707 Stiahnuť
Tlačová správa - Prešovský kraj Stiahnuť
TS_ESO_9.3.2021 Stiahnuť
Menu