Navigácia

Rozpočet mesta 2024

Názov prílohy Odkaz
1 Rozpočet mesta na rok 2024 Stiahnuť
2 Rozpočet 2024 Príjmy Stiahnuť
3 Rozpočet 2024 Výdavky Stiahnuť
4 Programový rozpočet 2024 Stiahnuť
RO1_MsZ_rozpočtové opatrenie 1-2024 MsZ Stiahnuť
RO2_MsZ_rozpočtové opatrenie 2-2024 MsZ Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO primátor 01_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO ÚUFP 01_2024 Stiahnuť