Navigácia

Rozpočet mesta 2024

Názov prílohy Odkaz
1 Rozpočet mesta na rok 2024 Stiahnuť
2 Rozpočet 2024 Príjmy Stiahnuť
3 Rozpočet 2024 Výdavky Stiahnuť
4 Programový rozpočet 2024 Stiahnuť
RO1_MsZ_rozpočtové opatrenie 1-2024 MsZ Stiahnuť
RO2_MsZ_rozpočtové opatrenie 2-2024 MsZ Stiahnuť
RO3_MsZ_rozpočtové opatrenie 3-2024 MsZ Stiahnuť
RO4_MsZ_rozpočtové opatrenie 4-2024 MsZ uzn 69_2024 Stiahnuť
RO5_MsZ_rozpočtové opatrenie 5-2024 MsZ uzn 91_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO primátor 01_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO primátor 02_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO primátor 03_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO primátor 04_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO primátor 05_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO ÚUFP 01_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO ÚUFP 02_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO ÚUFP 03_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO ÚUFP 04_2024 Stiahnuť
Rozpočtové opatrenie RO ÚUFP 05_2024 Stiahnuť
1Použitie RF 2 RO MsZ 4_2024 uzn 69_2024 Stiahnuť
1Použitie RF 3 RO MsZ 5_2024 uzn 91_2024 Stiahnuť