Navigácia

Hospodárenie mesta 2012

Názov prílohy Odkaz
Audit_k_účtovnej_závierke_mesta_2012[1] Stiahnuť
Audit_k_výročnej_správe_2012[1] Stiahnuť
Príjmy_mesta_za_2012[1] Stiahnuť
Programový_rozpočet_mesta_plnenie_2012[1] Stiahnuť
Stanovisko_HK_k_záv.účtu_za_2012[1] Stiahnuť
Výdavky_mesta_za_2012[1] Stiahnuť
Záverečný_účet_a_výročná_správa_mesta_za_2012[1] Stiahnuť