Navigácia

Nakladanie s majetkom

Názov prílohy Odkaz
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Spišská Belá_ uzn_MsZ_3_2024_08022024 Stiahnuť