Navigácia

Organizačný poriadok

Názov prílohy Odkaz
Organizačný poriadok MsÚ Spišská Belá Stiahnuť
Rokovací poriadok komisií MsZ Stiahnuť
Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Stiahnuť