V Spišskej Belej sa bude budovať bike park s pumptrackovou dráhou  

Mesto Spišská Belá v septembri 2017 podalo mikroprojekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko –Slovensko INTERREG V-A 2014-2020 po názvom „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá“.  Uvedený projekt bol podporený a schválený na realizáciu. Projekt sa bude realizovať v spolupráci s poľským partnerským mestom Szczawnica. Hlavným cieľom projektu je ochrana a rozvoj prírodného dedičstva v slovensko – poľskom pohraničí prostredníctvom budovania cezhraničnej infraštruktúry v oblasti cykloturistiky – budovaním doplnkovej infraštruktúry k existujúcim cyklotrasám.

V rámci tohto projektu sa budú zrealizovať tieto hlavné aktivity:

1./  Úvodný seminár na tému „Stav rozvoja cyklotrás v slovensko-poľskom pohraničí v regióne Tatier“

2./ Bike park s pumptrackovou dráhou a príslušenstvom:

2.1  výstavba „pumptracku“ pri Belianskom rybníku

2.2  výstavba workoutového ihriska pri Belianskom rybníku

3. “Deň na kolesách” – súťaž pre cyklistickú verejnosť (uskutoční sa ako otvárací ceremoniál bike parku).

V rámci propagácie tohto projektu sa zakúpia 2 nafukovacie brány (na rôzne športové a kultúrne podujatia) a vyrobia rôzne propagačné predmety.

Pumptracková dráha je nový druh dráhy, kde jazdci na bicykli, korčuliach, kolobežkách alebo skateboardoch, pomocou pohybov hore a dolu na dráhe „pumpujú“ a tým namiesto šliapania do pedálov poháňajú kolesá.  Celková dĺžka celej naprojektovanej trasy je cca 695 metrov. Stavba je rozdelená na etapy a v rámci tohto projektu sa vybuduje prvá funkčná časť pumptracku.

Celkový rozpočet tohto mikroprojektu je plánovaný na sumu 58 600,-€, pričom mesto získalo suma 49 810,- € (85%) z EÚ, zo štátneho rozpočtu sumu 5860,-€ (10%) a z rozpočtu mesta  2 930 € (5%). Všetky aktivity projektu sa majú zrealizovať najneskôr do konca tohto roka.

V prílohe je zverejnené projekčné riešenie pumptracku pri Belianskom rybníku v Spišskej Belej.

Názov prílohy Odkaz
B01_CELKOVA KOORDINACNA SITUACIA Stiahnuť
B03_Vizualizacie_EXPORT_ACAD Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X