Výzva na predloženie cenovej ponuky – Bike park s pumptrackovou dráhou

“Bike park s pumptrackovou dráhou a príslušenstvom v Spišskej Belej” v rámci realizácie mikroprojektu s názvom: „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská Belá” spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Názov prílohy Odkaz
Výzva na predloženie ponuky - Bike park s pumptrackovou dráhou webs Stiahnuť
Rozpocet SO.01 Bikepark Spisska Bela s VV - VÝZVA Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X