Výzva na predloženie cenovej ponuky – workoutové ihrisko

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom

„Vybudovanie (dodanie a osadenie) cvičiacich prvkov workoutového ihriska”

spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, kód projektu: INT/ET/PO/1/II/A/0121.

Názov prílohy Odkaz
výzva na predloženie ponuky Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X