Navigácia

Priemerné bežné výdavky 2022

 

Verejný poskytovateľ sociálnej služby  Mesto Spišská Belá, Petzvalova 18, Spišská Belá
Druh sociálnej služby  Priemerné bežné výdavky za SS na 1 príjímateľa 
Zariadenie opatrovateľskej služby 2092,68 EUR/mes.
Opatrovateľská služba 8,67 EUR/hod.
Denné centrum Spišská Belá 0,93 EUR/mes.
Denné centrum Strážky 25,36 EUR/mes.
Komunitné centrum 0,85 EUR/mes.
Prepravná služba 1,40 EUR/km
Face club 4,67 EUR/mes.