Ekonomicky oprávnené náklady 2022

 

Názov prílohy Odkaz
Face club Stiahnuť
Komunitné centrum Stiahnuť
Denné centrum Spišská Belá Stiahnuť
Denné centrum Strážky Stiahnuť
Prepravná služba Stiahnuť
Opatrovateľská služba Stiahnuť
EON ZOS Stiahnuť
Priemerné EON ZOS Stiahnuť