Flash News
  • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
  • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
  • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
  • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
  • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

Rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2016

Názov prílohy Odkaz
rozpočtové opatrenie č. 10-2016 Stiahnúť
rozpoctove-opatrenie-c-9-2016 Stiahnúť
rozpoctove-opatrenie-c-8-2016-konecna-uprava Stiahnúť
monitorovacia-sprava-plnenie-rozpoctu-k-30-06-2016 Stiahnúť
rozpočtové opatrenie č.6-2016 Stiahnúť
rozpočtové oaptrenie č. 5-2016 Stiahnúť
rozpočtové opatrenie č. 3-2016 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2016 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2016 Stiahnúť
Rozpočet mesta na rok 2016 Stiahnúť
Návrh na roky 2016, 2017, 2018 _Programový rozpočet - výdavky mesta Spišská Belá Stiahnúť
Návrh na roky 2016, 2017, 2018 _Rozpočet príjmov mesta Spišská Belá Stiahnúť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 Stiahnúť