Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2016

Názov prílohy Odkaz
rozpočtové opatrenie č. 10-2016 Stiahnúť
rozpoctove-opatrenie-c-9-2016 Stiahnúť
rozpoctove-opatrenie-c-8-2016-konecna-uprava Stiahnúť
monitorovacia-sprava-plnenie-rozpoctu-k-30-06-2016 Stiahnúť
rozpočtové opatrenie č.6-2016 Stiahnúť
rozpočtové oaptrenie č. 5-2016 Stiahnúť
rozpočtové opatrenie č. 3-2016 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 2_2016 Stiahnúť
Rozpočtové opatrenie č. 1_2016 Stiahnúť
Rozpočet mesta na rok 2016 Stiahnúť
Návrh na roky 2016, 2017, 2018 _Programový rozpočet - výdavky mesta Spišská Belá Stiahnúť
Návrh na roky 2016, 2017, 2018 _Rozpočet príjmov mesta Spišská Belá Stiahnúť
Programový rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2016 s výhľadom na roky 2017-2018 Stiahnúť