Mesto Spišská Belá

Belianska U12 je po prvom turnaji na 1. mieste

Hokejbalová Extra Liga (HEL) SR U12 2017/2018 1. turnaj 24. 9. 2017 – Vrútky Kometa Vrútky – CVČ Cent Taxi Lords Svit 4: 1 (2:1,2:0) Góly: Chrastina, Janík, Szabo, Svetlák – Uriga HBK Medokýš...

Katalóg výrobcov regionálnych produktov okresu Kežmarok

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Kežmarok zriadené v rámci realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok vydalo katalóg výrobcov regionálnych produktov okresu Kežmarok (viď prílohu nižšie). Niektoré z uvedených produktov ste mohli nielen vidieť, ale aj ochutnať na...

Mesto hľadá opatrovateľky

Mesto Spišská Belá hľadá záujemcov na pracovné pozície (do pracovného pomeru) – opatrovateľky na opatrovanie obyvateľov mesta, ktorým je schválená individuálna opatrovateľská služba (v byte klienta), ktorú zo zákona zabezpečuje mesto (obec). Je potrebné mať...

Svetový deň cestovného ruchu v Spišskej Belej

PREŠOV (20. 9. 2017) – Svetový deň cestovného ruchu si v Prešovskom kraji pripomenieme 23. septembra v Spišskej Belej. Podujatie je spojené s 15. ročníkom Spišského zemiakarského jarmoku, vyhodnotením kampane Legendarium a verejnosti bude...

Európsky týždeň mobility 16.-22. septembra

Tvorte aj vy udržateľnú mobilitu! Ako? Jazdite na bicykli, choďte pešo, vezmite do práce autom aj kolegu. Aby bol čistejší vzduch a menej hluku. Bicykel pomáha fyzickému aj psychickému zdraviu. Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva...

Dočasná zmena vo vedení ZUŠ v Spišskej Belej

Primátor mesta Spišská Belá vymenoval za novú riaditeľku Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej Mgr. Janette Kubalovú s účinnosťou od 14.9.2017. Ide však len o dočasnú zmenu. Uvedená pedagogička výtvarného odboru tejto školy bola vymenovaná na...

Magazín Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj informuje širokú verejnosť o svojej činnosti, o svojich aktivitách a úspešných projektoch aj formou svojho pravidelne vydávaného magazínu. Pozri: https://www.youtube.com/watch?v=zX4DbEqNhgM&index=1&list=PLLfrbsUI0bniFw4sDXwxkXQ9TFBPidboR Viac na www.vucpo.sk

Začala výstavba nového chodníka na časti Novej ulice

Na Novej ulici (od č. 22 po Kúpeľnú ulicu) v Spišskej Belej pokračujú stavebné práce. Po položení nových pozemných inžinierskych sietí začala rekonštrukcia chodníka pre peších. V týchto dňoch sa začali osádzať nové cestné a chodníkové obrubníky...

Lesníci súťažili v zaujímavých disciplínach

Lesy mesta Spišská Belá spoločne so Združením obecných lesov Slovenskej republiky usporiadali v dňoch 13. a 14. septembra v Monkovej doline v Ždiari – 11. ročník letných športových hier pre zamestnancov mestských a obecných lesov v rámci Slovenskej republiky. Za...

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 13. septembra 2017 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo...

Spišská Belá v sobotu ožila kultúrou Hysteri festu

Na piatom ročníku multižánrového festivalu Hysteri fest v Spišskej Belej vystúpili dňa 16.09.2017 na dvoch pódiách domáce (8) aj zahraničné kapely (4). Atmosféra dala zadosť podnázvu festivalu „Fest Fajný Fest“! Na svoje – v...

Kandidáti na predsedu a poslancov PSK pre voľby 2017

4.novembra 2017 sa uskutočnia voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja. Kandiduje 39 kandidátov za poslancov za okres Kežmarok. Na predsedu PSK (župana) kandiduje 12 kandidátov. Kandidáti na poslancov do zastupiteľstva PSK za okres Kežmarok (volia...

Spišská Belá na návšteve v partnerskom Vysokom Mýte

V dňoch 8. až 10. septembra 2017 zástupcovia mesta Spišská Belá navštívili české partnerské mesto Vysoké Mýto. V tom čase sa konali každoročné mestské slávnosti a v tomto roku za účasti všetkých 6 partnerských miest Vysokého Mýta (2...

Zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK

V Prešove 22. augusta 2017 zasadalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“). Poslanci vzali na vedomie Správu o plnení rozpočtu kraja za 1. polrok 2017 a schválili zmenu rozpočtu PSK na tento rok. Poslanci podporili...

Oznámenia
X