Flash News
  • 13.3.1878 vznikol Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskej Belej
  • 15.3.1972 zomrela barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
  • 22.3.1977 zomrel beliansky kňaz, kanonik Jozef Vojtas, spišský historik a organizátor generálnej opravy rímskokatolíckeho kostola v Spišskej Belej
  • 26.3.1835 sa narodil Samuel Weber, evanjelický kňaz, významný spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej, autor prvej monografie o Spišskej Belej
  • 31.3.1993 boli Spišskej Belej vrátené mestské pozemky v Tatrách Správou Tatranského národného parku
X

Mesto Spišská Belá

Memoriál Ľubomíra Mačugu

Tradičný, napriek tomu jedinečný. Určite nepreženiem, ak začnem tým, že v sobotu 18.3.2017 sme zažili nezabudnuteľný turnaj. Nezainteresovaný divák si môže položiť otázku, čím bol asi taký výnimočný? No v prvom rade tým, že napriek tomu,...

Spišská Belá sa rozrastá každým rokom

Mestské štatistické údaje o počte obyvateľstva z posledných rokov hovoria jasnou rečou – Spišská Belá je dobré miesto pre život. Za uplynulých desať rokov zaznamenávame každoročne stúpajúcu tendenciu v počte obyvateľstva. Kým v roku...

Bohaté jarné prázdniny vo Face clube

Počas jarných prázdnin sa vo Face clube diali rôzne zaujímavé akcie. Tieto aktivity boli venované dopoludnia deťom a popoludní mladým. Prázdniny sme začali netradične už v sobotu vernisážou mladých umelcov, ktorí nám priniesli svoju tvorbu...

Prijatie jubilantov a novonarodených detí

Dňa 22. marca 2017 prijal v dopoludňajších hodinách primátor mesta Štefan Bieľak jubilantov, ktorí sa dožili v posledných troch mesiacoch okrúhleho alebo vysokého jubilea. V obradnej sieni mestského úradu sa na túto počesť zišlo...

16. ročník mariášového turnaja

V Spišskej Belej sa 4. marca 2017 v raňajších hodinách stretlo v Belanskej vinárni 48 hráčov mariášu, ktorí sa rozhodli zabojovať o Pohár primátora mesta. 16. ročník mariášového turnaja bol zároveň 3. kolom Tatranskej mariášovej ligy. Do turnaja...

Zápis detí do základnej školy

Zápis do 1. ročníka oboch základných škôl v Spišskej Belej pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 4. – 5. apríla 2017 v čase od 14. 30 – 17. 30 hod. – ZŠ M....

Aj tento rok si môžete v belianskych lesoch posadiť “svoj strom”

Lesy Mesta Spišská Belá organizujú 6. mája 2017 2.ročník dobrovoľníckej akcie „Zasaď si svoj strom“. Dobrovoľníci budú aj tento vysádzať stromčeky v lokalitách, ktoré boli poznačené následkami víchrice alebo napadnuté lykožrútom. Tieto vyhladené plochy potrebujú byť nutne opätovne...

Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš…

V priestoroch Mestského úradu v Spišskej Belej sme 21. marca 2017 privítali nadaných žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl zo Spišskej Belej, Holumnice, Lendaku a Toporca, ktorí si prišli zasúťažiť v prednese poézie...

Projekt Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier – 2.etapa

Informácia  o projekte Projekt Historicko-kultúrno-prírodná Cesta okolo Tatier –  kompletný strategický cezhraničný projekt Euroregiónu „Tatry“ zahŕňa realizáciu viac ako 250 km cyklistických, bežeckých, turistických a náučných trás s cieľom vytvoriť neprerušenú, bezpečnú a priaznivú regionálnu sieť...

Modernizácia priestorov ZŠ M. R. Štefánika

Počas jarných prázdnin začala modernizácia priestorov ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej v elokovanom pracovisku na Štefánikovej ulici č. 39. V rámci financií určených na údržbu schválených mestom základná škola realizuje modernizáciu – stavebnú úpravu...