Flash News
  • 2.7.1964 sa konalo slávnostné otvorenie Múzea J. M. Petzvala v Spišskej Belej
  • Prvá známa písomná zmienka o Strážkach (Eur) v donačnej listine uhorského kráľa Belu IV. pochádza z 15.7.1251
  • 25.7.1892 sa začala prevádzka železnice Kežmarok – Spišská Belá, Horné nádražie
  • 26.7. oslavujeme sviatok sv. Anny, patrónky rímskokatolíckeho kostola v Strážkach
  • 29.7.1891 sa narodila barónka Margita Czóbelová, posledná majiteľka kaštieľa v Strážkach
X

Mesto Spišská Belá

Obnova priechodov pre chodcov

Pred niekoľkými dňami boli v našom meste obnovené priechody pre chodcov na štátnej ceste 1. triedy č. 66 a 77. Nastriekanie priechodov bielou farbou na týchto cestách je povinnosťou štátu, ktorý to financuje zo štátnych zdrojov. Avšak...

Začala sa oprava fasády renesančnej zvonice

V polovici júla Mesto Spišská Belá začalo s opravou fasády mestskej renesančnej zvonice na námestí pri radnici. Na túto opravu mesto získalo štátnu dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 29 tis. EUR. Z rozpočtu mesta sa...

Vyšlo júlové vydanie Spišskobelianskeho spravodaja

V novom vydaní Spišskobelianskeho spravodaja sa dočítate aj o tom, že socha Milana Rastislava Štefánika sa vracia do Spišskej Belej. Júlové vydanie Spišskobelianskeho spravodaja nájdete sem: Názov prílohy Odkaz Spišskobeliansky spravodaj 7-2017 Stiahnúť

Spišská Belá už aj na Instagrame

Aktuálne i historické fotografie Spišskej Belej nájdete od teraz aj na Instagrame! Naša radnica sa v snahe prinášať obyvateľom mesta Spišská Belá čo najaktuálnejšie a najzaujímavejšie informácie, prispôsobuje súčasným moderným trendom a odteraz budeme...

Otázky a odpovede na tému odpady

Kam patria CD, DVD, diskety alebo videokazety? Kazety a diskety patria do zmesového odpadu, vo väčšom množstve na zberný dvor. Papierové obaly sa dajú vytriediť do papiera a plastové do plastov.   Kam patria...

Detské ihrisko na Mierovej opäť slúži deťom …..

Po viac ako mesiac trvajúcej modernizácii detské ihrisko na sídlisku na Mierovej ulici opätovne slúži deťom. A čo je nové, či zmodernizované ? Nové je oplotenie ihriska, aj povrch ihriska – špeciálna dopadová plocha, opravené...

19. ročník Belá mix volley cup-u

V dňoch 15. – 16. júla 2017 sa v anglickom parku kaštieľa v Strážkach uskutočnil už 19. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev BELÁ MIX VOLLEY CUP, konaného pod záštitou Mesta Spišská Belá. Turnaja sa zúčastnilo...

Hokejbalový turnaj mužov

V sobotu 15. júla 2017 sa uskutočnil na hokejbalovom ihrisku v Spišskej Belej 11. ročník hokejbalového turnaja mužov, ktorý sa koná pod záštitou mesta Spišská Belá. Konečné poradie: 1. miesto: U-čko Poprad 2. miesto: Fighters Spišska...

Face club ako partner v medzinárodnom projekte

Face Club a Občianske združenie Expression počas predlženého víkendu (8. – 11. jún) figurovali ako partnerská organizácia v medzinárodnom projekte Európa pre občanov s názvom Festival Za Hranice spolu s mestami či organizáciami zo Slovenska, Česka,...