Flash News
  • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
  • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
  • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
  • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
  • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

Mesto Spišská Belá

Pozvanie na zasadnutie MsZ dňa 1.6.2017

P O Z V A N I E        V súlade s § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m    zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá, ktoré...

Nové oplotenie detského ihriska na Zimnej ulici

Mesto v posledných dňoch zrealizovalo výstavbu nového oplotenia detského ihriska na Zimnej ulici pri bývalom centre voľného času. K jeho oploteniu mesto prikročilo z dôvodu zvýšenia bezpečnosti detí hrajúcich sa na tomto ihrisku. Ihrisko je naďalej verejne dostupné...

Poradenstvo pre obyvateľov mesta

Mesto Spišská Belá už dlhodobo poskytuje bezplatne služby v oblasti základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva a právneho poradenstva. Tieto služby sú obyvateľom mesta poskytované diskrétne a bezplatne. Cieľom poradenstva je pomôcť každému človeku, ktorý sa ocitne...

Tréneri belianskych hokejbalistov bilancovali

Tréneri hokejbalového oddielu MŠK Slavoj Spišská Belá hodnotili uplynulú hokejbalovú sezónu, v ktorej sme zaznamenali nejeden úspech. Hokejbalový oddiel združuje šesť kategórií: U8 – tréner Ján Zadžora, U10 – tréner Dávid Reľovský, U12 – tréner...

Cyklisticko – korčuliarske preteky detí

Slnečné nedeľné dopoludnie prilákalo 21. mája 2017 na Beliansku cyklotrasu Spišská Belá – Tatranská Kotlina mladých korčuliarov a cyklistov, ktorí si prišli zasúťažiť na Cyklisticko-korčuliarskych pretekoch detí, ktoré pravidelne v máji organizuje mesto Spišská...

Začala výstavba polyfunkčných objektov za obchodným domom

Tento týždeň už začala výstavba nových polyfunkčných objektov, ktoré majú „vyrásť“ za obchodným domom COOP Jednota na Mierovej ulici v Spišskej Belej. Na tomto mieste bude vybudovaných 6 nových polyfunkčných prevádzok ako dvojpodlažné objekty. Celé...

Súčasná riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala znovuzvolená

V Základnej škole Jozefa Maximiliána Petzvala v Spišskej Belej sa včera uskutočnila voľba riaditeľa školy. Funkčné obdobie súčasnej riaditeľke školy Anne Rothovej končí 30. júna 2017. Mesto Spišská Belá ako zriaďovateľ školy vyhlásilo v apríli výberové...

Na cyklotrase pribudol servisný stojan pre bicykle

V meste Spišská Belá rezonuje téma cyklistickej infraštruktúry v uplynulých rokoch ako aj v súčasnosti naplno. Len nedávno sme vás informovali o pripravovanej výstavbe ďalších cyklotrás v okolí, no popri tom nezabúdame ani na...

Začala sa stavebná úprava chodníka na ulici 1. mája

Tento týždeň mesto začalo s modernizáciou chodníka na ulici 1. mája – v úseku od Sintry po Novú ulicu. V rámci tejto výstavby sa po odstránení starého poškodeného asfaltu a betónu osadia nové obrubníky a položí sa nová...