Flash News
  • 1.10.1876 došlo k zrušeniu samostatnej Provincie 16 spišských miest a začleneniu miest vrátane Spišskej Belej do Spišskej župy.
  • 12.10.1535 udelil poľský kráľ Žigmund I. Spišskej Belej privilégium konať týždňové trhy každú nedeľu. Od roku 1842 uhorský kráľ Ferdinand I. preložil týždňové trhy na každý piatok.
  • 29.10.1994 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Múzea Dr. Michala Gresigera v Spišskej Belej.
X

Mesto Spišská Belá

chodnik-mierova-5

Zmena riešenia stavebnej úpravy Mierovej ulice

Asi pred týždňom mesto začalo s realizáciou stavebnej úpravy chodníka a parkovania na Mierovej ulici (od škôlky po ul. 1. mája). Oproti pôvodnej štúdii dochádza k niekoľkým zmenám aj na základe pripomienok a požiadaviek obyvateľov z tejto ulice,...

kk-hrad

Zasadalo zastupiteľstvo PSK

V utorok 18. októbra 2016 rokovalo zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Predmetom 20-bodového programu rokovania bolo aj schválenie návrhu na udelenie každoročných Cien PSK. Tento rok bude toto ocenenie udelené bratrancom Ladislavovi a Petrovi Škantárovcom (olympijskí...

detske-ihrisko-cvc-1

Detské ihrisko na Zimnej ulici

V uplynulých dňoch mesto zrealizovalo zámer rozdelenia pôvodnej záhrady areálu Centra voľného času na dve časti – verejnú a neverejnú. Obe tieto časti oddeľuje nové oplotenie, ktoré mesto vybudovalo. Táto záhrada, donedávna tvoriaca areál elokovaného...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dva úspešné projekty mestských lesov

Lesy mesta majú dva nové úspešné projekty. Prvý projekt bol podaný v septembri 2015 na základe vyhlásenej výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 (podpora na prevenciu škôd...

_dsc6499

Spišská Belá z neba

Mesto Spišská Belá dalo zhotoviť v lete tohto roku (2016) letecké zábery mesta. Fotografie, ktoré vznikli, sú fascinujúce a dych berúce. Vďaka týmto záberom sa môžete z vtáčej perspektívy pokochať nádherou, ktorú ponúka naše...

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Akcia “Čistejšie mestské lesy”

Koncom mesiaca september tohto roka spoločnosť Lesy Mesta Spišská Belá s.r.o. v spolupráci s Mestom Spišská Belá vyčistili cestné priekopy okolo štátnej cesty č. 1/66 v úseku Šarpanec – Tatranská Kotlina – Kardolina a v úseku Tatranská Kotlina...

image3

Dňa 13.10.2016 zasadalo mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej (ďalej len MsZ) na svojom zasadnutí dňa 13.10.2016 sa zaoberalo aj týmito témami: 8. zmenu rozpočtu mesta pre 2016 MsZ schválilo návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2016...

Nike air max pas cher air max 90 pas cher timberland pas cher