Podujatia v meste
Počet zobrazení 1K

Zasaď si strom

Zasaď si svoj strom – Dobrovoľnícka akcia vysadby stromčekov

V duchu obnovy a záväzku voči prírode vás s radosťou pozývame na dobrovoľnícku akciu „Zasaď si svoj strom“, ktorá je reakciou na vetrovú kalamitu, ktorá zasiahla naše lesné porasty. Toto podujatie sa uskutoční v 8. mája 2024 a má za cieľ nielen napraviť škody spôsobené prírodnou katastrofou, ale aj posilniť väzbu medzi komunitou a prírodou, ktorá nás obklopuje.

Kedy a Kde

Dátum: 8. mája 2024
Čas stretnutia dobrovoľníkov: 7:00 hod
Miesto stretnutia: Šarpanec

O Akcii

Po nevyčísliteľných škodách spôsobených vetrovou kalamitou je viac než kedykoľvek predtým dôležité spojiť naše sily a prispieť k regenerácii a obnove našich lesov. Akcia „Zasaď si svoj strom“ je výzvou pre všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu a zúčastniť sa na vysadbe nových stromčekov v postihnutých oblastiach.

Prečo sa zapojiť

  • Praktická pomoc prírode: Každý vysadený stromček pomôže obnoviť lesný ekosystém.
  • Vzdelávanie a osveta: Učíme sa viac o význame lesa pre našu planetu a o tom, ako môžeme prispieť k jeho ochrane.
  • Komunitný duch: Spoločne strávený čas pri práci pre dobrú vec posilňuje puto s našou komunitou.
  • Dedičstvo pre budúce generácie: Vytvárame zelenšie a zdravšie prostredie pre naše deti.

Čo si priniesť

  • Odporúčame oblečenie vhodné na prácu v prírode (dlhé nohavice, pevná obuv).
  • Rukavice a fľašu s vodou.
  • Motyku alebo lopatu, ak máte.
  • Veľa entuziazmu a dobrú náladu!

Na mieste bude zabezpečené všetko potrebné pre výsadbu – od mladých stromčekov až po odborné vedenie. Taktiež sa postaráme o občerstvenie a vodu pre všetkých dobrovoľníkov.

Ako sa zapojiť

Stačí prísť na miesto stretnutia v stanovený čas a my vás s radosťou privítame medzi nami. Nezabudnite, že každá pomocná ruka je cenná a spoločne môžeme dosiahnuť veľké veci.

Spoločne za zelenšiu budúcnosť

„Zasaď si svoj strom“ nie je len o výsadbe nových stromov. Je to symbol nášho záväzku voči prírode a našej planéte. Pridajte sa k nám a staňte sa súčasťou pozitívnej zmeny. Tešíme sa na vás!

Tags: Podujatia v meste
Ďaľšie podujatia