Navigácia


Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu cezhraničného vzdelávania v spolupráci miest (Gmina) Szczawnica a Spišská Belá prostredníctvom cezhraničnej výmeny existujúcich postupov v oblasti kariérneho poradenstva a angličtiny, čo prispeje k rozvoju programu dopĺňajúceho základné učebné osnovy kariérneho poradenstva a angličtiny.

V kontexte výziev čeliacich rýchlo sa rozvíjajúcemu trhu práce potrebuje vzdelávanie viac ako inokedy, inovačné aktivity zamerané na rozvoj mladých ľudí nielen v základných znalostiach, ale v tomto období by ich škola mala tiež učiť riadiť a plánovať svoj vlastný vývoj. Vzdelávací systém potrebuje implementáciu nových praktických riešení, aby uspokojil existujúce potreby. Je potrebné vymieňať si skúsenosti v oblasti pracovných metód vyučovania. Preto sú cezhraničné konzultácie dôležité, aby sa rozsah prenosu poznatkov prispôsobil súčasným potrebám trhu práce v cezhraničnej oblasti.

Realizácia projektu: 07/2019-06/2020

Realizácia a príprava programu projektu: „Viem čím budem” v meste Spišská Belá pozostáva z:

Etapa I – spracovanie didaktického programu a stretnutie učiteľov.

Etapa II  – na základe spracovaného programu v rámci I. etapy budú realizované  didaktické hodiny z kariérneho poradenstva a  anglického jazyka, vzdelávací výlet do Krakova na vzdelávací veľtrh povolaní v Malopoľsku – stretnutie poľských a slovenských žiakov v Krakove.

Etapa III – vypracovanie knihy – kniha predstaví vypracované učebné osnovy odborného poradenstva, účastníkov projektu a fázy projektu.

Etapa IV – prezentácia výstupov projektu – Stretnutie partnerov v Szczawnici, kde sa predstavia výsledky vzdelávacieho projektu „Viem, čím budem“, bude predstavená pripravená kniha vo forme multimediálnej prezentácie, poľskí a slovenskí žiaci predstavia výsledky svojej práce.

Rozpočet projektu
Európsky fond regionálneho rozvoja – 44 216,49 €
Státny rozpočet – 2 600,97 €
Vlastný vklad MiG Szczawnica – 5 201,95 €
Spolu rozpočet projektu: 52 019,41 €

Mesto Spišská Belá je nefinančný partner projektu. Projekt realizovaný v spolupráci so ZŠ M.R. Štefánika v Spišskej Belej.