Flash News
 • 5.5.1674 sa uskutočnilo navrátenie belianskej farnosti katolíkom a prevzatie fary a kostola sv. Antona Pustovníka rehoľou piaristov z Podolínca.
 • 7.5.1784 bol položený základný kameň výstavby evanjelického kostola v Spišskej Belej.
 • 10.5.1769 obsadili na príkaz Márie Terézie vojenské jednotky Spišskú Belú a Ľubicu, neskôr aj ostatné dovtedy zálohované spišské mestá Poľsku.
 • 18.5.1908 zomrel Samuel Weber, beliansky evanjelický kňaz a spišský historik a zakladateľ viacerých spolkov v Spišskej Belej
 • 19.5.1991 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie kaštieľa v Strážkach verejnosti po generálnej oprave.
X

mestska polícia spišská belá-logoMestská polícia Spišská Belá

Petzvalova 9
Spišská Belá
059 01
(na prízemí budovy hasičskej zbrojnice zozadu)

Kontakt:
Tel./fax : 052- 4591555
0915 905 638
mail: msp@spisskabela.sk

Čas stálych služieb:
pondelok – piatok : 7.00 – 23.00 hod.
sobota : nie
nedeľa : nie
nočné služby – počas víkendu – nepravidelne

Náčelník : Ing. Ján Majerčák (od 1.12.2008)

Príslušníci MsP:

 • Ing. Ján Majerčák
 • Mgr. Ján Pokrivčák
 • Peter Scholtz
 • Miroslava Wožniaková
 • Peter Pacanovský
 • Jozef Šleboda
 • Miroslav Pitoňák