Flash News
 • 1.8.1558 sa narodil Gregor Horváth-Stančič, zakladateľ šľachtického gymnázia v Strážkach.
 • 5.8.1881 objavili Július Husz a Ján Britz zo Spišskej Belej Beliansku jaskyňu.
 • 6.8.1882 sa uskutočnilo slávnostné sprístupnenie Belianskej jaskyne verejnosti.
 • 24.8.1921 zomrel Augustin Kaltstein, podnikateľ a speleológ, ktorý sa podieľal na sprístupňovaní Belianskej jaskyne, výstavbe Tatranskej Kotliny, budovaní turistických chodníkov v Belianskych Tatrách a finančne prispel aj k prestavbe cesty zo Spišskej Belej do Tatranskej Kotliny.
 • 25.8.1271 získala Spišská Belá mestské práva v rámci udelenia kolektívnych privilégií nemeckej komunite miest na Spiši uhorským kráľom Štefanom V.
X

mestska polícia spišská belá-logoMestská polícia Spišská Belá

Petzvalova 9
Spišská Belá
059 01
(na prízemí budovy hasičskej zbrojnice zozadu)

Kontakt:
Tel./fax : 052- 4591555
0915 905 638
mail: msp@spisskabela.sk

Čas stálych služieb:
pondelok – piatok : 7.00 – 23.00 hod.
sobota : nie
nedeľa : nie
nočné služby – počas víkendu – nepravidelne

Náčelník : Ing. Ján Majerčák (od 1.12.2008)

Príslušníci MsP:

 • Ing. Ján Majerčák
 • Mgr. Ján Pokrivčák
 • Peter Scholtz
 • Miroslava Wožniaková
 • Peter Pacanovský
 • Jozef Šleboda
 • Miroslav Pitoňák