Kategória: Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2017 – účinné

VZN č. 3/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2017 zo dňa  2. marca 2017o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá VZN č. 3-2017 – účinné

VZN č. 2/2017 účinné

VZN č. 2/2017 účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č.  2/2017zo dňa 2.3.2017, ktorým sa mení a dopĺňa  všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá  č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby...

VZN č. 1/2017 – účinné

VZN č. 1/2017 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Spišská Belá číslo 1/2017 zo dňa 2.3.2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení č. 1/2014, ktorými sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá. Názov prílohy Odkaz...

VZN č. 3/2016 – účinné

VZN č. 3/2016 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN-3-2016 Stiahnuť

VZN 8/2015 – účinné

VZN 8/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 8/2015 ktorým sa mení dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Názov prílohy Odkaz vzn82015...

VZN 4/2015 – účinné

VZN 4/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 4/2015  zo dňa 13.8.2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 4-2015 Stiahnuť

VZN 3/2015 – účinné

VZN 3/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 3/2015 zo dňa 26.3.2015 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 3-2015 Stiahnuť

VZN 1/2015 – účinné

VZN 1/2015 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 1/2015 zo dňa 8. januára 2015, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na...

VZN 8/2014 – účinné

VZN 8/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 8/2014 zo dňa 4.12. 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN 8-2014 Stiahnuť

VZN 7/2014 – účinné

VZN 7/2014 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 7/2014 zo dňa 25.9.2014, ktorým sa ruší Jazyková škola pri Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská č. 20, Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 7-2014 Stiahnuť

Oznámenia
X