Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 372

VZN č. 2/2023

o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 2 2023 poskyt. soc služieb Stiahnuť
Najnovšie články