Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 469

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022

VZN č. 5/2022 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 5_2022 Stiahnuť
Najnovšie články