Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 215

VZN č. 6/2023

VZN č.  6/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 a v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 6_2023 Stiahnuť
Najnovšie články