Author: Veronika Kováčiková

VZN 3/2020

VZN 3/2020

VZN 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 3_2020 Stiahnuť

VZN 2/2020

VZN 2/2020

VZN 2/2020 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 2_2020 Stiahnuť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020

VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz Schválené VZN 3_2020 príspevok na činnosť školy Stiahnuť

Návrh VZN č. 3/2020

Návrh VZN č. 3/2020

Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz návrh VZN 32020 výška príspevku Stiahnuť

Návrh VZN č. 2/2020

Návrh VZN č. 2/2020

Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v meste Spišská Belá Názov prílohy Odkaz návrhVZN 22020 školy 1 Stiahnuť

Záverečný účet mesta 2019

Záverečný účet mesta 2019

1Príjmy za rok 2019 s RO 2Výdavky za rok 2019 s RO 3Výdavky 2019 mesto 4Záverečný účet mesta 2019 5Individuálna výročná správa Mesta Spišská Belá 6Programový rozpočet 2019 7Správa audítora 2019 8Stanovisko HK k...

VZN 8/2019

VZN 8/2019

VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuť

VZN 7/2019

VZN 7/2019

VZN 72019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 72019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Stiahnuť

VZN 6/2019

VZN 6/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 6_2019 Stiahnuť

VZN 6/2019

VZN 6/2019

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá – schválené MsZ Názov prílohy Odkaz VZN6_2019 Stiahnuť

VZN 6_2019

VZN 6_2019

Návrh VZN 6/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN6_2019 Stiahnuť

Záverečný účet mesta 2018

Záverečný účet mesta 2018

Názov prílohy Odkaz 1Záverečný účet mesta 2018 Stiahnuť 2Výročná správa 2018 Stiahnuť 3Príjmy 2018 Stiahnuť 4Výdavky 2018 Stiahnuť 5Výdavky 2018 bez RO Stiahnuť 6Programový rozpočet2018 Stiahnuť 7Audít2018 Stiahnuť

VZN č. 1/2019

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN...

Oznámenia
X