Autor článku Veronika Kováčiková

Schválený rozpočet na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 10. 12. 2020 schválilo rozpočet na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 a…

VZN 3/2020

VZN 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

VZN 2/2020

VZN 2/2020 o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2020 v…

Návrh VZN č. 3/2020

Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Návrh VZN č. 2/2020

Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok…
Menu
Oznámenia
X