Autor článku Veronika Kováčiková

Obchodná verejná súťaž

Vyhlásenie OVS na prenájom nebytových priestorov na ul. Hviezdoslavovej 8a v Spišskej Belej

Rozpočet na rok 2023

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo Návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky…