Author: Veronika Kováčiková

VZN 8/2019

VZN 8/2019

VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Názov prílohy Odkaz VZN 82019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuť

VZN 7/2019

VZN 7/2019

VZN 72019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 72019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá Stiahnuť

VZN 6/2019

VZN 6/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 6_2019 Stiahnuť

VZN 6/2019

VZN 6/2019

VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá – schválené MsZ Názov prílohy Odkaz VZN6_2019 Stiahnuť

VZN 6_2019

VZN 6_2019

Návrh VZN 6/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN6_2019 Stiahnuť

Záverečný účet mesta 2018

Záverečný účet mesta 2018

Názov prílohy Odkaz 1Záverečný účet mesta 2018 Stiahnuť 2Výročná správa 2018 Stiahnuť 3Príjmy 2018 Stiahnuť 4Výdavky 2018 Stiahnuť 5Výdavky 2018 bez RO Stiahnuť 6Programový rozpočet2018 Stiahnuť 7Audít2018 Stiahnuť

VZN č. 1/2019

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN...

VZN č.1/2019

VZN č.1/2019

Schválené všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz...

VZN č. 4/2019

VZN č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá VZN č. 4/2019 Názov prílohy...

Oznámenia
X