Autor článku Veronika Kováčiková

Rozpočet na rok 2024

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2023 schválilo Rozpočet mesta Spišská Belá na rok 2024

Obchodná verejná súťaž

Vyhlásenie OVS na prenájom nebytových priestorov na ul. Hviezdoslavovej 8a v Spišskej Belej