Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 443

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023

VZN Mesta Spišská Belá č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 v znení VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 1_2023 Stiahnuť
Najnovšie články