Úradná tabuľa
Počet zobrazení 50

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2023

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 9. marca 2023 schválilo VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 v znení VZN č. 5/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
VZN č.1_2023 Stiahnuť
Najnovšie články