Úradná tabuľa
Počet zobrazení 235

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Belá č. 1/2023

Návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 a ruší VZN č. 5/2022, o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
VZN 1_2023 príspevok na školy Stiahnuť
Najnovšie články