Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2022

Mesto Spišská Belá v súlade s §9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh záverečného účtu mesta Spišská Belá za rok 2022.

Názov prílohy Odkaz
1Záverečný účet mesta Spišská Belá za rok 2022 Stiahnuť
2Príjmy za rok 2022 Stiahnuť
3Výdavky za rok 2022 Stiahnuť
4Čerpanie program rozpočtu za rok 2022 Stiahnuť
5Programový rozpočet 2022 Stiahnuť
Najnovšie články