Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 565

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2022 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 6_2021 Stiahnuť
Tags: 2021
Najnovšie články