Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 589

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 4/2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN_č. 4 2021 ochranné-pásmo-pohrebísk Stiahnuť
Tags: 2021
Najnovšie články