Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 713

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021

VZN č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 a VZN č. 6/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 5_2021 Stiahnuť
Najnovšie články