Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 684

VZN č. 3/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 3 2021 UP Stiahnuť
Tags: 2021
Najnovšie články