Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 532

VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá účinné od 1. 9. 2022.

Názov prílohy Odkaz
VZN 2_2022 Stiahnuť
Najnovšie články