Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 434

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 7/2021 zo dňa 16.12.2021 o miestnom poplatku za rozvoj

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 7 2021 Stiahnuť
Tags:
Najnovšie články