Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 353

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022

VZN č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 4_2022 Stiahnuť
Najnovšie články