Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 543

VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 1 2022 sociálne služby Stiahnuť
Tags: 2022
Najnovšie články