2022

Referendum 2023

Referendum 2023 Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila…

Komunálne voľby 2022

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2022 rozhodlo podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014…