2022

Komunálne voľby 2022

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2022 rozhodlo podľa § 166 zákona SNR č. 180/2014…