Zasadnutia MsZ
Počet zobrazení 490

zo zasadnutia MsZ 20.10.2022

Program
Pozvanie 20.10.2022 Stiahnúť
Uznesenia
Uznesenie MsZ 20.10.2022 Stiahnúť
Účasť poslancov
Účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej na rokovaniach 1 Stiahnúť
Materiály
OVS rolba Stiahnúť
Návrh - Zmluva o spolupráci 20 10 Stiahnúť
Zmluva o spolupráci - bytové domy Južná ulica ČISTOPIS Stiahnúť
MUDR. Volák Stiahnúť
Správa MsZ - nadčasy, Štefánik Stiahnúť
SKM_C754e22112914400 Stiahnúť
komis. 20.10.22Nový priečinok Stiahnúť


Tags: Zasadnutia MsZ

Najčítanejšie články

Najnovšie články